Çocuk Gelişimi Programı Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

 

ALINAN UNVAN

Çocuk gelişimi programı öğrenciler, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLAR

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

Çocuk Gelişimi programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında ikinci öğretime öğrenci alarak örgün eğitim olarak faaliyete başlamıştır.2005-2006 eğitim öğretim yılında da normal öğretim faaliyete başlamıştır. Öğrenci kontenjanı normal öğretim 40 kişi, ikinci öğretim 40 kişi olmak üzere toplam 80 kişidir. Programda 3 öğretim elamanı görev yapmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Çocuk gelişimi programının temel amacı yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek.

Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak.

Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; Çocukla etkili iletişim kurmak

Drama, oyun ve müzik etkinliklerini planlamak ve uygulamak.

Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek

Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.

Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak

Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak

Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.

Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin derslere, uygulamalara, labaratuar, proje, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet çalışmalarına katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az %70 uygulamalı ve labaratuar çalışmalarının en az %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgilidersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim elemanı sözlü yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrencinin herhangi bir başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4 sisteme göre), zorunlu meslek stajı yapmış ve kabul edilmiş olmalıdır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde anasınıflarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde, çocuk kliniklerinin oyun odalarında ve özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

LİSANS DERECELERİ

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam Zamanlı

PROGRAM BAŞKANI

Öğr.Gör. Nermin OKUR

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Öğr.Gör. Mustafa NİŞAN

Yukarı Çık